Главная

Госуслуги: Как выйти на пенсию?

__________________________________________

ЦIийи гъуллугънаъ тяйин гъапIну

12

Дагъустандин Главайин ва Правительствойин Администрацияйин кIулиъ айирин заместитель вуди Нюсрет Уьмаров тяйин гъапIну. Тялукь Указдиин республикайин Глава Владимир Васильевди къул гъизигну.

Сечкйирикан кьюб гаф

1

Гъи Табасаран райондин агьалйирин, «сечкйир» кIуру гаф гъеебхьиган, гьяйифки, юкIв ккибикьуз хъюгъру. Му ляхнин себеб кьялан ва аьхю яшнан агьалйириз ужуди аьгъя: 1997-пи йисан глава ктагъруган, вари район, гьарсаб гъул ва мягьла, гьарсаб хизанра кмиди кьюб йишваз пай гъахьнийи. 

Натижйир харжидар дар

Имираслан Ярялиев1

Налог – му гьюкуматдин финансарин харжар ккацIбан бадали тешкилатарилан, гьюкмин органарилан ва физический касарилан уч апIурайи мажбури вуйи гьякь-гьисаб ву. Налогар гьюкуматдин, гьадму гьисабнаан муниципалитетарин гъазанжарин асас булагъ ву. Гьаддиз дурар илирчбан бина яркьу апIбаз ва уч апIбаз аьхиримжи йисари ихь республикайиъ, гьадму гьисабнаан Табасаран райондиъра, аьхю фикир тувра.

«Йиз гюрчег Ватан»

photo 2019 01 24 10 34 34

Гъубшу йисандин аьхиримжи вазари «Табасаран райондин жигьилар» ва «Хив райондин жигьилар» жямяаьтлугъ тешкилатари мектебариъ урхурайидарин арайиъ «Йиз багъри Табасаран чIал» кIуру шиърар урхбан конкурс тешкил гъапIнийи. Дидиъ, Дагъустандиъси, жара регионариъ яшамиш шулайи 50-тIан артухъ ихь бицIи ватанагьлийир иштирак гъахьнийи.

Ленинград шагьрин блокада кIваин апIури

9ea12256 9549 43ae ad02 6095a8fa3391

Ватандин Аьхю дявдин вахтна советарин халкьдиин алахьу читинваларикан, пис душмнин кьастарикан кIуруган, Ленинград шагьрин 872 йигъандин блокадайин вахт кIваин дарапIди гъибтуз шулдар. 1941-пи йисан сентябрин 8-пи йигълан ккебгъу ва 1944-пи йисан январин 27-пи йигъан ккудубкIу шагьрин блокадайиъ гаш`валиан 641000 кас, бомбарина гюллйири ккаъну 17000 кас гъийихну, 34000 касдиз зийнар гъапIну. Гаш`валихъди сабси 1941-пи йисан нояб-рин вазлиъ ккергъу аьхълушнари шагьрин агьалйирин уьмур лапра гъагъи гъапIнийи. Хулар ва жара тешкилатар мани апIбан къайда чIур дапIнади гъабхьну. Ццийин январин 27-пи йигъан му «Игит шагьур» фашистарин блокадайиан азад гъапIхъан мина 75 йис тамам гъабхьну.

МютIюгъ дархьи шагьрин вакил

евдокия

Гьаму йисан ихь уьлкейиъ Ленинград шагьур тамамди фашистарин блокадайиккан азад дапIну 75 йис хьувал къайд апIура. Нева нир’ин ерлешмиш дубхьнайи шагьур, 1941-пи йисан сентябрин 8-пи йигълан ккебгъну, 1944-пи йисан 27-пи январизкьан 872 йигъан фашистарин чапхунчйири кьялаъ тIапIну ва шагьриз бомбар ирчри гъахьну. Гьякьлу кьадар фукьан вуш саризра аьгъдар, хъа бязи улупбариинди, думуган саб миллионкьан халкь гъийихну.

Увлантина ужуб шил гъибт

2019 01 16 113637

Ккудубшу йисан аьхириъ табасаран литературайин китабарин жергейиз «Уьмрин гьенгар» кIуру цIийи китаб гъафну. Дидин авторар Салмахан Римиханов ва дугъан риш Инаят ву.

Гьелбетда, урхрудари сифте китабдиз, хъасин дидин авториз кьимат тувру. Хъа узхьан Салмахан Римихановдин уьмрикан кьюб келима дидрикIди гъузуз шулдар.

Марццишин уьбхбан цIийи къайдйир

scale 1200
Январин 21-пи йигъан Хив райондин администрацияйин конференцйир гъахру залиъ кIули гъубху совещаниейиъ йишвариин марццишин тямин апIбан гьякьнаан цIийи къайдйириина улдучIвбан месэлйир гьял гъапIну.

Гьял дапIну ккуни учIру месэлйир

Марццишин уьбхбан цIийи къайдйир
Ккудубшу йисан декабрин гьацIкьялариъ Дербент шагьриъ чIюрхяр, зирзибил марцц дарапIри ва зирзибил дабхьру йишв’ина дурубхри гизаф вахт гъабхьнийи.

Табасаран райондин бицIидар – конкурсдин гъалибчйир

конкурс

РД-йин образованиейинна илимдин Министерствойи гъубшу йисан, РФ-дин аьхиримжи Конституция кьабул гъапIхъан мина 25 йис тамам дубхьнайивалихъди аьлакьу вуди, мектебариъ урхурайидарин арайиъ «Паччагьлугъ пайдагъ дамагълувалиинди тIубччвура» кIуру конкурс тешкил гъапIнийи.

Конкурс тешкил апIбан метлеб – жигьилариз Урусатдин Федерацияйин ва Дагъустан Республикайин гьюкуматдин лишнарикан айи аьгъювалар ахтармиш апIувал ва дурарин яратмиш апIбан ляхнариз лигувал вуйи.

Страница 6 из 823

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top