Главная

Госуслуги: Как выйти на пенсию?

__________________________________________

Шагьур вая гъул – фу ктабгъуру?

5Табасаран ва Хив районарин жигьиларин Форумдихъан

Малик Ильясович Рамазанов Табасаран райондин Гьесихъ гъулаъ бабкан гъахьну. Гьеле мектебдиъ урхури амиди Маликдиз чан адашди асас фикир математикайин дарсариз тувуб табшурмиш гъапIнийи. Адашдин гафар васиятси гьисаб дапIну, бай, азад вахт ккабхъубси, математикайиин аьшкьламиш шуйи. Гьаци, дугъу мектебдиъ аьгъювалар гъадагъури амиди урхузра математикайин курсариз гъягъюз ва пишекар-математик хьуз кьаст апIуру. 

Гъи Малик Дагъустандин Гьюкуматдн педагогвалин университетдин математикайин факультетдин 5-пи курснан студент ву. Дугъу, урхувалихьан ярхла дархьиди, Мягьячгъала шагьриъ 8-пи нумрайин мектебдиъ математикайинна информатикайин дарсар кивра ва республикайиъ гъягъру жюрбежюр серенжемариъ жанлуди иштирак шула.

Аьхю хизан – бабан девлет ву

6Инсандин уьмриъ, йиз фикриан, варитIан багьалу ва асас йишв дибиснайи кас – дада ву. Шаксуз, багъри инсанар шулу, амма дадайин манишин сарихьанра эвез апIуз шулдар. 

Табасаран халкь хайлин гьюрматлу дишагьлийир айивалиинди машгьур ву. Мисалназ, Табасаран райондин ругариин 313-кьан Игит бабар яшамиш шулайи.
Узуз йиз гъийин макьалайиъ гьадму дишагьлийирикан сар вуйи Рукьият Сефербеговайикан ктибтуз ккундузуз.
Рукьият Сефербегова 1945-пи йисан 12-пи мартдиъ Табасаран райондин ТIюрягъ гъулаъ аьдати нежбрин хизандиъ бабкан гъахьну.

«Аэропорт Мягьячгъала» либхуз хъюбгъра

2Декабрин 10-пи йигъан нубатнан ражари республикайин журналистариз Каспийск шагьрин гъвалахъ ерлешмиш дубхьнайи «Аэропорт Мягьячгъала» ОАО-йиз дих гъапIну. Му ражари дих апIбан себеб аэропорт рас апIбан ляхнар аьхирихъна дуфнайиваликан ва думу кьюрдну лазим вуйиганси ляхин апIуз гьязур вуйиваликан мялум апIуб вуйи. 

Мялум вуйиганси, «Аэропорт Мягьячгъала» сентябрин вазлин аьхириан гъийин йигъазкьан либхури адар. Фицики, вари аэропорт цIийи алапIури, самолетар дурсру трасса швнуб-саб ражари яркьу ва ярхи апIбан ляхнар гьелелиг гъягъюри ами.

Почтайин аьлакьйирин отделенйирин арайиъ конкурс мялум апIурача

2015-пи йисаз республикайин «Табасарандин нурар» газатдиз подписка тешкил апIбаан Табасаран, Хив районарин почтайин аьлакьйирин отделенйирин арайиъ конкурс мялум апIурача.
Конкурсдин шартIар:

Р.Аьбдулатипов: «Уьлкейин Президентдин Указар тамам апIувал – ихь улихь дийибгънайи сабпи месэла ву»

«Уьлкейин Президентдин Указар тамам апIувал – ихь улихь дийибгънайи сабпи месэла ву», - гъапну Урусатдин Федерацияйин Президентдин 2014-пи йисан майдин 7-пи йигъан адагъу Указар тамам апIбан мониторинг гъабхурайи комиссияйин заседаниейиъ Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповди.
«Майдин» указари саб жерге цирклариз тясир дапIну ккунду - образованиейиз, сагъламвал уьбхбаз, культурайиз, ватандашариз яшамиш шлу йишв тувбаз, государствойин гъуллугъар гьуркIбаз, миллетарин арайиъ дуствал тямин апIбаз ва гьацдар жарадариз.

Дагъустандиан чвлин призывдиз вуйи квота артухъ гъапIну

Ццийин йисан армияйиъ гъуллугъ апIуз дих гъапIу 4000 ватандаш призывной пунктариз гъафундар, кIури, Дагъустан Республикайин военком Дайтбег Мустафаевди чвлин призывдиз бахш дапIнайи пресс-конференцияйиъ мялумат тувну.

«Ццийин йисан Дагъустандиан армияйиъ гъуллугъ апIуз 2100 кас гъягъиди. Чвлин призывдиз вуйи квота хьадукран призывтIан кьюб ражари артухъ гъапIну. Хъа армияйиъ гъуллугъ апIуз ккунди айи жигьиларин кьадар лапра гизаф ву», - къайд гъапIнийи Д.Мустафаевди.

Экстремизмйин ччивар наан а?

Улихьна йигъари ич хусуси мухбир Аьбдулмажид Рашидов «Табасаран район» МР-ин администрацияйин главайин жямяаьтлугъ хатIасузвал тямин апIбан месэлйириз лигру заместитель Физули Аьбдуризакьовдихъди гюрюшмиш гъахьну ва дугъхьан интервью гъадабгъну. Думу исихъ жикъиди чап апIурача.
-Физули Сиражутдинович, ичв улихь дийигънайи асас месэлйир фицдар ву?

Дагъустандиъ таза жюрейин наркотик «спайс» ашкар гъапIну

Дагъустан Республикайиъ 2014-пи йисан эвелариан мина, спайсар (зигру сурсатар) масу туврайи, 35 дюшюш ашкар гъапIну. Къанунсузди наркотикар алвер апIбан илтIикIбаан 120 гр. наркотикар адагъну ва спайсар масу туврайи 20-ртIан артухъ тахсиркрар дустагъ гъапIну.

Аьхиримжи вахтна наркополицейскйириз таниш дару ва дурарин тажрубайиъ дярябкъю, таза жюрейин, спайс кIуру зигру сурсатар удучIвну.

Дагъустандин гьюкмин фикрар ва теклифар

Октябрин 23-пи йигъан «Дагъустан» РИА-йиъ «Жямяаьтлугъ гьяракатар ва гьюкум: Дагъустандиъ айи аьгьвалат ва аьлакьа уьбхбан месэлйир» темайиан пресс-конференция кIули гъубшнийи. РД-йин айтIан ляхнарин органарин ва прокуратурайин гъуллугъчйирин азад вуйи профсоюзарин председатель Мягьямед Шамилов, Табасаран райондин коррупцияйиз аькси Cоветдин председатель Мигъдад Гьяжиев, жямяаьтлугъ гюзчивалин Комиссияйин кIулиъ айи Гьясан Айгумов, лезгйирин «Садвал» тешкилатдин сопредседатель Назим Гьяжиев, Бежтайин агьалйирин Миллетдинна культурайин автономияйин кIулиъ айи Мягьямед Кебедов журналистарихъди гюрюшмиш гъахьнийи.

ЦIийи китаб Арфлин рякъ

Улихьна йигъари Дагъустандин писателарин Союздиъ ихь ватанагьли, шаир, писатель, РФ-йин культурайин лайикьлу гъуллугъчи, РФ-йин писателарин Союздин член Шагьвелед Шагьмардановдин урус чIалниинди чапдиан удубчIвнайи «Арфлин рякъ» кIуру цIийи китабдин презентация гъабхьну.

Думу серенжемдиъ республикайин хайлин машгьур шаирар, писателар, таржумачйир, СМИ-йин вакилар, ДГПУ-йин милли чIалар кивру мялимар, аьлимар, студентар иштирак гъахьну.

Страница 822 из 822

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top