ГлавнаяКриминал

Дагъустандиъ газдин цирклиъ агъзурихьна тешкилатар ахтармиш гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

310119

Дагъустан Республикайин прокурор Денис Поповди 2018-пи йисан гъапIу ляхнин натижйириз бахш вуди гьаму хамис йигъан гъубху яркьу коллегияйиъ къайд гъапIганси, Дагъустандиъ газдин 960 тешкилатдиъ ахтармиш’валин ляхнар кIули гъухну.

Прокуратура – къанун тамам апIбан гъаразнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

прокурор

Прокуратура – му ватандашарин ва гьюкуматдин ихтиярар уьрхру, къанун тамам апIбиин ва конституцияйин вазифйир кIулиз адагъбиин гюзчивал гъабхру гьюкуматдин гьюкмин аьсиллу дару орган ву. Му пише уьлкейин артмиш'вализ важиблу вуйивализ лигну, гьюкмин идарйирин арайиъси, агьалйирин арайиъра прокуратурайиз аьхю гьюрмат а.

Руш’ват тувуз гьялак махьанай!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (3 Голосов)

20180111 130700

Гьякьикьат дибдиан дигиш апIбан гъаразнаъ ади, мялум вуйиганси, аьхиримжи вахтна РД-йин Глава Владимир Васильевдин гюзчиваликкди ихь республикайин гьюкмин цирклиъ хайлин дигиш’валар духьна. Гьадму гьисабнаан коррупцияйихъди аьлакьалу камивалар ашкар ва терг апIбан жигьатнаан натижалу ляхин дубхна. Улупнайи ляхин гьелелиг давамра шула.

Керчдин кIару йигъар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.83 (3 Голосов)

1333

Гьербе йигъан, 17-пи октябриъ, лисунган сяаьт 12 шулайи вахтна, Керчь шагьрин политехнический колледждиъ саб-сабдихъди тIуркIру кьюб сяняаьт гъутIуркIну.

Мялум вуйиганси, чан яш 18 йис дубхьнайи колледждин 4-пи курснаъ урхурайи Владислав Росляковди, колледждин кьюбпи мертебайиъ тюфенг адабгъну, дид’ан инсанариз йивуз хъюгъну. Колледждиъ урхурайи гизаф студентар дугъхьан жин хьузра хъуркьну. Чан рякъюъ алахъдариз йивури, В.Росляков колледждин столоваяйиз душну, чан йирфарихъ хъипру тавра гьадушваъ гъибтну. ЦIиб вахтналан столоваяйиъ тIуркIувалар гъахьну.

Жаза гьадабтIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.60 (5 Голосов)

3333Судди Мягьячагъала шагьрин мэрди гъилиху Муса Мусаевдин бай Бадрудин Мусаевдиз жаза гьадабтIну. Дидин гьякьнаан СКР-ин региондиъ айи СУ-йин кIулиъ айирин аьхюну кюмекчи Расул Темирбековди 9-пи июндиъ мялумат тувну.

«Суддин къарарназ асас вуди, Бадрудин Мусаевдиз 2,5 йисан азадвалихъ мягьрум апIувалин ва думу вахт колонияйиъ адапIувалин, 30 агъзур манат журум илибтIувалин жаза гьадабтIну», – гъапну Расул Темирбековди.

Дугъан гафариинди, силисар гъухдари ва судди аьгъю гъапIганси, 2016-пи йисан майин 31-пи йигъан Б.Мусаевди, Мягьячгъала шагьриъ Расул Гьямзатовдин ва Мягьямед Ярагъийин ччвурнахъ хъайи кючйир сатIи шулайи йишв’ин «Мерседес-Бенц» машин хъапIри, машин али йишв’ин зарбди илтIибкIури, гъаншарди машинар гъюру рякъюз удучIвури, рякъярин гьяракатнан къайдйир чIур апIури гъахьну.

Мак – 2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Голосов)

мак 2018«Хив район» МО-йин муниципалин пресс-гъуллугънаан мялумат тувганси, райондин аьтрафариин ерлешмиш духьнайи идарйирин арайиъ гьар йисан сатIиди гъабхру гьяракатнанна профилактикайин «Мак-2018» операция гьяракатнаъ ипна.

Урусатдин Хив райондиъ айи ОМВД-йин уголовный тахсиркарвалар тамам гъапIу касар агру отделин аьхюрнур оперуполномоченный Аьлипулат Хидировдин гафариинди, операция гъабхбан себебар – наркотикдин сурсат кайи набататар къанунсузди дурзнайи йишвар ашкар ва думу набататар батIул апIувал, думу жюрейин набататар гьясил апIурайи тахсиркрар жавабдарвалихьна зигувал, райондин айитIна, региондин аьтрафариина наркотикдин сурсатар хурайи рякъяр, наркотикар масу туврайи касар ашкар апIувал ву.

Финансирование терроризма карается законом

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или соверше­ния хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1,

  1. 2,2053, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголов­ного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечение лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незакон­ного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной ор­ганизации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений (примечание 1 к ст,205.1 УК РФ).

Рякъяриъ гьяракат апIбан хатIасузвал тямин апIури

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

44Гъийин вахтна инсандин уьмур автотранспорт адарди фикриъ убшурдар. Дидин кьадарра, эгьемиятра йислан-йисаз за шула. Амма, гьяйифки, автотранспортди, ухьуз уж’валар, рягьятвалар хурайиси, кми-кмиди пашманвалин дюшюшарихънара хура.

Думу жигьатнаан ццийин йисандин ккудушу шубуб ваз Табасаран райондин аьтрафариин писдар гъахьундар. Урусатдин МВД-йин Табасаран райондин ОМВД-йин ГИБДД-йин отделин начальник, полицияйин майор Рамис Умалатовди гъапиганси, ццийин йисандин ккудубшу вахтна Табасаран райондин аьтрафариин сабкьана ДТП гъабхьундар. Хъа ккудубшу йисан тялукь вахтна саб ДТП гъабхьнийи, душваъ сар кас гъакIнийи ва саризсан гъагъи зийнар гъахьнийи.

«Улупбар ужу духьнайич»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (2 Голосов)

22222Табасаран райондин прокуратурайин асас вазифа – ихь уьлкейин асас къанун вуйи Конституцияйиъ улупнайи ватандашарин ихтиярар ва азадвалар, гьюкуматдин ва жямяаьтлугъдин маракьар уьрхювал, тахсиркарваларихъди женг гъабхбан эгьемиятлувал за апIувал ву. Думу терефнаан вуйи ляхин Табасаран райондин прокуратурайи гьаммишан гъабхура.

«Райондин прокуратурайи ккудубшу йисан кIули гъубху ва гьаму йисан гъабхурайи гюзчивалин ляхнин анализди улупурайиганси, улупбар хайлин ужу духьнайич. Дидин гьякьнаан, месела, прокурорин представленйириинди, административ къайдайиинди жаза тувнайидарин, низамнан жавабдарвалихъна духнайидарин кьадар за дубхьнайивали кIура, – гъапнийи ич сюгьбатнаъ Табасаран райондин прокурор Къафлан Аьлимурадовди. Ич гюрюшдиъ учу экстремизмдихъди ва терроризмдихъди аьлакьалу месэлйириин дийигънийча.

Наркотикарихъди женгнаъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Наркотикари фукьан аьхю дердер арайиз хуруш, гьарсар касдиз аьгъя. Гьаци вушра, йислан-йисаз ихь уьлкейиъ, республикайиъ наркоманарин кьадар артухътIан-артухъ шула. Наркотикарикан асиллу гъахьи касди чан уьмур дидихъ лицувализ бахш апIуру. Наркотик бадали дугъу къанун чIур апIуру, варис-мирасдихъди багахьлувалин аьлакьйир чIюргъюру, фицики нубатнан ражари му зегьер ишлетмиш дарапIиш, наркомандин бедендиз аьгь апIуз даршлукьан аьзаб шулу.

Гьаддиз абйир-бабари, къанун уьбхру органари, СМИ-йин вакилари му месэлайин гьякьнаан профилактикайин ляхин дубхну ккунду, – уьзур кивайиз, дидин улихьишв гьадабтIиш ужу шулу.

Улихьна йигъари узу МВД-йин РД-йиъ наркотикарихъди алвер апIбиин гюзчивал гъабхру Управлениейин профилактикайин отделениейин полицияйин начальник майор Надежда Сейфудиновайихъди гюрюшмиш гъахьунза. Ич арайиъ гъабхьи сюгьбатнаъ Надежда Викторовнайи му учIру месэлайин гьякьнаан гьамци ктибтурайи:

Страница 1 из 7

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top