Уршар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

depositphotos 33132715 stock photo forest of pine aspen and

(Ихтилат)

Я жан дустар!

Улубкьну уз’ин гьядиса саб.

Аьгъячвуз Кьаркьул. Аьгъячвуз яркур. Табарра. Табаригъ гьарарра, гьяйванатарра.

Гьациб ачуз саб йишв – ЧIейди. ЦIангъяри чан штарра гьадушв’ан адагъура. Ктикьура Халгъарик, Рубасдик.

Кьаркьвликкан кушарси душнайи табарикан сабдиз «Гьяргъярин чIирариинишв» кIура. Сулан сивизди гъюнихъ, Ляхлаарин чIурариъ, «Баярин никьарикъишв» а.

А гьамрарин арайиъ ЧIейди. ГъуштIлан гъюрайи Несредин халуйин ликра гъипIну швеъди. Алабхьну. Чан рякъди гъюрайириин сарна-сарди.

Му ву гьядиса гъабхьиб. Дариз кучIал. Мажалра адарзуз апIуз махъар.
Адахъунза, дустар, ккурттариан!

ЧIейдиъ гъяркъю ляхнариан ичвра шуйи гьава дигиш, учвузра дурар гъяркънийиш. "Дурар" кIураза саб гьядисайиз – бин адарди дариз, кьюб, шубуб, юкьуб… ургуб ву дурар улукьрудар хябяхъ шайиз.

Яркврар-ругар, гьарар –штар – гьяйванатар ва жара гьарсаб дарин инсан бадали!
Хъа инсан – фу бадали?


***

Сан аьхъиъ варира адариз гьа, ич гъуландарин варидаринси.
Юркквгъарикк ккитIну хуз кIури, алдатIуз уршар душнайир вуза ЧIейдиз демгик кивуз.
Адрубдин гъанаъра адарза, вариси.
Жанаврари мал чIяб-гъюрайи, хябяхъган дарфиб, лижягъ гъяйиб.
Лигурза, шлинуб вуш – ич гъулаъ мал, я аьламат, йизуб ву, йиз ктIибшурайи жерд, уршар хуз айи.
Ургуб жанаврин кканчаригъ Жинжал жердран жандак гъя. ХътипIура, сиягь! КIвантIар илдижвура хялари, чиб-чпиз силбар хътирчури! Сабди узуз мелзра адапIну. Думу чпин президент вухьиди.

***

– Яв машнаъ перде анив, швеъ, инсандиин алабхьуз, – кIуру, йиз Жинжал дипIну, функан карк кадатну, узуз адапIну мелз «гьеее» гъапIубди, Несрединдиин алабхьнайи зурба швеъраз.
– Фу вуяв узукди! ТIарашчйир–жанаврариз, учвуз аьгъдарчвуз ГЬЯЯ фу вуш!
– Увук гуж ка кIури, перде гъядябгъюз хай даршул!
– Хъа ичв, кIубан баяр вуча кIури, НЕФС набшдичв!
– Ургуригъна саб жерд гьадмукьанин? – жаваб тувра «президентди».
– Вуш йиз, аьжузрин, имбу хюнира, кIарира кячIябгъяй, уьжжар! – гъапунза, кьара дарфири, хъирифхьну екIвра.
– Уву узуз екIвухьди гучIар маккаан! Гьатдиз чIалкьан гьаз кIурадарва?!
– Узу машнаъ перде айир дарза, гьаддиз узуз вари апIуз ихтияр азуз! – гъапи швеъди «президентдиз», бацун гъармах тIубси тIубччвури, «му хьадрушвахь узу увуз лигарза!» кIурубси.

***

ГьудучIвза мушвхьан, дустар, мураригъ гъяхъяйиз йиз аьжузди ужу вузуз дупну, уршар заансина йиз гъюнариинди хъчIюхюри.
ХъчIюбхюри йиз жан, жандихъди – гакIвлар, ЧIейдиан удучIвур, «Баярин никьарикъянсина» «ПичIилирихъинди» ктахъунза.
Багахь хьайи кьюраккийиинди аскканзина улар алаайиз ктабхъну йиз миж му уьмрикан, гъябкъюриз сул, ушвнигъ пеъ гъяди ич. Ич вуйи пеъ. Кьакьуч. Муртйирихъ хъайич.

***

– ГьапIрава сул-чи? Такабур вуза, кIурадайна, АБУР хъади бицурайиб? – Гъюру кIурайи дидиз чинчккан хъуч-укI чIвубкьури.
– Уву, намуссуз, АСУЛ алибси гафар силбаригъян мягъядягъян, хъучарихъна тегьмюзерихъ хъабхънайи ху! Ху пузра хай шулдар увуз! Хуйи гьа, гьайгьайди рижв хътубтIурайиз, муглан пеъ хьади гьебграйибдин! Хъа увхьан гьапIуз шулвухьан!! Йиз гьаму уткан кканчаригъ зикв алиб гъядарди ккундийи, хъа узу увкан гьапIрийиш!
– Ча, абур хъайиб, узухьна йиз пеъ гъизилар илитнайи яв силбаригъян, гьатму увук кялхърайибдиз яв апIуз ккайиб аш, апIин! – гъапиза, гаф дупну ккунишвахь, саб нач-гучI адарди.
Начна гучI багахь хьашра, алабхъушвахь дарпиди, сарун фила кIуруб ву гаф?

***

«Пакди тIибхура люкь» – кIура садари. Хабар дар думу «пакру» йиз накь учIвугнайи чиркквар дисурайибдикан.
Аькьюллу кьюл танхлиъ адабкнайиз!
Мяляхъв хьуб’инди мяляхъв – аьмлюхъиъ, илдантIан ижми гар али!
Шарар фуниъ ичIигнайиз!
ХицIар – хамриъ, дармнар кадатнашра, агъзрар тувнайи.

***

Гъах гъахьиза: уз’ин фукьан налукар илитIна «намус-перде» айидари, «асул-аькьюл» хъайидари, «кьадарна-кьяняаьт» аьгъюдари, «абур» рабгъурайидари!

***

Уршарихьна, жан дустар, швун-зазарра алдатIну узухъ хъитIуз гъахьунза мажбур, муглан илтIикIуз гьяшти алабхънайи!

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top