ГлавнаяКультура

Милли меденият – халкьдин девлет

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

IM3 8Гьарсаб халкь чан милли медениятдин девлетлувалиинди сар-сарихьан тафавутлу ву. Меденият – му фунуб миллетдинра аьсрариинди наслариз гъибтрайи милли савкьат ву. Урусатдин гьякьикьатдихь теври, саб шакра адарди, Дагъустан, чан миллетарин девлетлувализ лигну, гьюкуматдин милли меденият уьбхбан центр ву, пуз шулу. Фицики ихь республикайиъ аьсрариинди мясляаьт ади, сатIиди яшамиш шулайи 30-тIан артухъ халкьариз гьаруриз чан тарихлу меденият а.

Рягьимлувалин макан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

161a13ed ff6b 44e4 bd54 50e4ab494258 Гьябибат Аьзизовайин (шиклиъ) ччвурнахъди таниш дару кас Дагъустандиъ гьеле-меле адаршул. Вари халкьарин жямяаьтлугъ Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Фондназ регьбервал туври, дугъан хайлин йисар ву. Мидланра гъайри, Гьябибат Нажмудиновна республикайин жямяаьтлугъ машгьур деятель, РД-йин Главайин инсандин ихтиярарин ва ватандаш жямяаьтлугъдин артмиш’валин Советдин вакил, РД-йин культурайин лайикьлу гъуллугъчира ву.

Гьаму йигъари Гьябибат Нажмудиновна республикайин «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз хялижвди гъафну. Ич газатдин журналистарихъди вуйи гюрюшдиъ дугъу чан уьмрикан, ляхникан, читинваларикан, гележегдин планарикан ктибтнийи.

Хъуркьувалар хьиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

198af679fb4327f86ed36fec4115c408Декабрин 14-пи йигъан «Дагъустан» РИА-йин конференцйир гъахру залиъ вахтназ вуди Дагъустан Республикайин культурайин ирс уьбхру Агентствойин руководителин вазифйир тамам апIурайи Заур Къягьриманов республикайин СМИ-йин вакиларихъди гюрюшмиш гъахьну.

Жулжагъ гъулаъ медениятдинна азад вахт адапIру Центр абццну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

IMG 1528Декабрин 12-пи йигъан Табасаран райондин Жулжагъ гъулаъ дибдиан цIийи алапIбалан кьяляхъ, медениятдинна азад вахт адапIбан Центр абццбахъди аьлакьалу шадвалин серенжем гъабхьну. Серенжемдиъ «Табасаран район» МР-ин глава Алавудин Мирзабалев кIулиъ ади хяларин аьхю делегация иштирак гъабхьну. Дидин дахилнаъ РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Мягьямед Къурбанов, вахтназ вуди РД-йин медениятдин министрин вазифйир тамам апIурайи Зарема Бутаева, райадминистрацияйин глава Иса Исаев ва дугъан заместителар, райондин медениятдин идарйирин кIулиъ айидар, саб жерге гъуларин поселенйирин главйир, гъуниш районариан хялар айи. Серенжемдиъ гьацира «Жулжагъ гъулан совет» СП-йиз дахил шулайи вари гъулариан агьалйир иштирак гъахьнийи.

РФ-йин Конституцияйин Йигъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

111111993-пи йисан декабрин 12-пи йигъан вари халкьарин сесер тувбиинди Урусатдин Федерацияйин Конституция кьабул гъапIнийи. Думу ихь уьлкейин тарихдиъ сабпи ражари вуди инсандин кьиматлувал, дугъан ихтиярар ва азадвалар кьабул, Урусатдин демократияйин къайдайин бина тяйин гъапIу цIийи Асас къанун ву.

Ккудушу йисар фукьан читиндар гъахьнушра, вахтну цIийи Конституцияйин мумкинвалар ачмиш гъапIну, ихь уьлкейиъ вари жюрейин хусусиятарин артмиш’вализ мумкинвал тувну, бюджетдин дакьатар мянфяаьтлуди ишлетмиш, экономикайин аьлакьйир яркьу, яшайишдин институтар мюгькам апIуз, агьалйирин гъуллугъар гьуркIбан ляхнариз рякъяр ачухъ гъапIну. Саб гафниинди, инсандин игьтияжариз, дурар артмиш апIбан гъуллугъариз бахш дапIнайи вари цирклар Конституцияйиъ тартиб дапIна.

Халкьдин шаирин гьюрматназ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (4 Голосов)

IMG 20171205 WA0012Улихьна йигъари Хив райондин библиотекйириъна мектебариъ Дагъустандин халкьдин шаир Фазу Аьлиева Гьямзатовна кIваина хпаз бахш дапIнайи серенжемар кIули гъушну. Серенжемар шаирин 85 йисандин юбилейиз тялукь вуди тешкил гъапIну.

Хив ЦБС-диъ тешкил гъапIу шаирин яратмиш апIбарин выставкайихъди таниш хьуз гъафи баяр-шубариз библиотекайин кIулиъ айи Зумрият Сялигьовайи маракьлу сюгьбат гъапIну.

ЦIийи спектаклиз ккилигай

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

pyГьаму йигъари «Табасарандин нурар» газатдиз Гьюкуматдин табасаран драмтеатрин директор Аьлимурад Аьлимурадов хялижвди гъафну. Дупну ккундуки, театриз Аьлимурад дуфну гьеле шубуд йистIан дар, хъа учуз айи мялуматариинди, му бицIи вахтнан арайиъ душваъ ужуб терефназди вуйи хайлин дигиш'валар духьна. Редакцияйин журналистариз дугъу театрин дуланажагъдикан аьхю аьшкьниинди ктибтну. Дурарин арайиъ гъабхьи сюгьбат исихъ чап апIурача.

– Аьлимурад Асланбегович, уву гъафихъан мина ихь театриъ фицдар дигиш'валар гъахьну?
– Табасаран драмтеатрин директорди узу 2014-пи йисан майдин вазлиъ тяйин гъапIнийи. Узуз дидхъан мина духьнайи аьхю дигиш'валар рякъюрадарзуз, хъа дигиш'валарикан театрин коллективди кIура.

Пушкиндин махъв табасаран чIалназ илтIибкIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

e84a1ae2 8973 453b 90a5 628584ee4be5Магьа нубатнан ражари чапдиан Гюлбика Уьмаровайин цIийи, бицIидариз дибикIнайи китаб удубчIвну. Думу табасаран чIалназ таржума дапIнайи А.С.Пушкиндин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» эсер ву.

Чапдиан удубчIвнайи цIийи китабдихъди урхрудар таниш апIбан серенжем декабрин 5-пи йигъан Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи РД-йин Милли библиотекайиъ кIули гъубшну.

Машгьур шаир кIваин апIури

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

imageГьарсаб хулаъ хусуси библиотекйир гъахьи девриан ухьу дишлади цIийи технологйирин девризди архьунхьа. Гъийин вахтна китабарихьан, газатарихьан, журналарихьан ярхла духьнайи ватанагьлийир ухьуз гизаф алахьурашра, гьелелиг поэзияйихъ юкIв хъайи инсанар гизаф ими. Дагъустандин Огни шагьрин Культурайин хулан пишекрари шагьрин агьалйир ихь дагълу культурайихьан ярхла дархьбан бадали гизаф зегьмет зигура.

Рабиуль Авваль – пайгъамбарин ваз

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)
7py/Диндин мурччв/

Ассаламу аьлейкум, гьюрматлу мусурман гъардшар ва чйир! Магьа Рабиуль Авваль вазра улубкьна. Му вари мусурмнар лап иштагьниинди ккилигурайи ваз ву. Гьаз гъапиш, думу вазли Аллагьу Тааьлайи му жилиина Чав халкь гъапIу махлукьатарикан варитIан заанди дерккнайи, Чаз варитIан ккуни ва вари аьлам гьадму кас бадали халкь гъапIу Мугьяммад пайгъамбар бабкан гъахьи ваз ву. Йиз фикриан, му вазлин фазилатнакан (лайикьлуваликан), Мугьяммад пайгъамбрин заан дережайикан хабар адрудар мусурмнарин арайиъ гьичра адаршул. Мусурман дару касаризра кмиди му касдин уьмрикан лап ужуди аьгъя. Аллагьу Тааьлайи гирами Кьур’андиъра, Мугьяммад пайгъамбар бадали вари аьлам халкь гъапIунза, кIура. Аллагьу Тааьлайин му гафарикан ухьу гьарсари фикир дапIну ккунду. Гьаци вуйиган, гьаму макьалайиъ жикъиди Мугьяммад пайгъамбрин уьмрикан ктибтидихьа.

Страница 10 из 27

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top