ГлавнаяОбразованиеСтудентарин шадлу машквар

Студентарин шадлу машквар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

студ

Жигьилвалин варитIан ужуб вахт – студентвалин йисар ву. Жибдиъ айи пул цIибди вушра, думу йисартIан шадлу, бахтлу ва сабдиканра гъайгъу ктру вахт инсандин уьмриъ шулдар.

Ихь уьлкейиъ студентдин Йигъ 25-пи январиъ къайд апIуру. Му машквриз бахш вуди «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйи Мягьячгъалайиъ айи вузариъ заан аьгъювалар гъадагъурайи табасаран студентарихъди гюрюш тешкил гъапIну.

Серенжем ачмиш гъапIу газатдин жавабдар секретарь Мегьти Аьдиловди уч духьнайидар улубкьурайи студентарин машкврихъди тебрик гъапIнийи.

«Улихьна йигъари газатдин редакцияйиъ уч гъахьи ихь депутатари, табасаран интеллигенцияйи, жямяаьтлугъдин вакилари газатдин редакцияйиз жигьил наслихъди сигъ аьлакьа уьбхбан, газатдиъ бицIидарин ва жигьиларин машар ачмиш апIбан теклифар дивнийи. Учу, думу теклифар гьисабназ гъадагъну, цIийи йисан ихь жигьиларихъди сабпи гюрюш гъабхурача»,

– серенжемдин метлеб ачмиш гъапIнийи дугъу ва хяларди дуфнайи студентариз гьаруриз гаф тувнийи.

Студентари, нубатнахъди, урхбакан, дарсарихьан азад вахтна чпи фу ляхниин машгъул шулуш, чпиз фицдар читинвалар алахьуруш, гележегдиз вуйи планар фицдар вуш, ктибтнийи.

Каспийск шагьрин медицинайин училищейиъ урхурайи ФатIима Шябановайин гафариинди, заан аьгъювалар ади медицинайин училище ккудубкIну, думу медицинайин заан образование гъадабгъуз гьязур шула. ФатIимайи больницйириъ практикайиъ айи вахтна рубар йивуз, аьзарлуйириз хъайивал апIуз дубгъура, ва думу училищейин уьмриъра жанлуди иштирак шула.

ДГУ-йин филологияйин факультетдин студент Мейлан Нежефовди урхувал ва мектебдиъ ляхин апIувал сабси фици албагураш, мялимвалин рякъ гьаз ктабгънуш, ктибтнийи.

«Сифте мялимвалин пише кьабулди дайзуз, хъа гьамус мектебдиъ лихури, узуз айи аьгъювалар ученикариз тувувал – му варитIан ужуб пише вуйивалиин инанмиш вуза»,

– къайд гъапIнийи дугъу.

Зарема Акимовайи, мектеб «отлично» кьиматариз ккудубкIну, ДГУ-йин филологияйин факультетдин сабпи курснаъ урхура. Дугъу учв ургубпи классдиъ айиган шиърар дикIуз хъюгъюваликан, мектебдиъ урус чIалнан дарсар кивру мялимди чаз пише ктабгъуз кюмек апIуваликан гъапнийи. Жигьил шаири чав урус ва табасаран чIалариинди гъидикIу кьюб шиирра гъурхнийи.

Мягьячгъалайиъ Дагъустандин медицинайин стоматологияйин институтдиъ 4-пи курснаъ урхурайи Эльмира Багъдаевайи учв бицIи вахтнахъан мина духтир хьуз гьязур шулайир вуйиваликан ктибтнийи.

«Гизафдари, духтир жилижви духьну ккунду кIури, фикир апIуру. Хъа думу гьякьлу фикир дар. Слиб адабгъбан бадали, кьувват лазим дар, медицинайин аьгъювалар, тажруба лазим ву. Узу инсандин силбар рас, дюз апIру духтир хьидиза. Ва урхувал ккудубкIиган, йиз пишейиин аьхю аьшкьниинди лихбанди вуза»,

– гъапнийи Эльмирайи.

Дагъустандин аграрный университетдин экономикайин факультетдин 2-пи курснаъ урхурайи Темирлан Шягьсиновди жвуван гележег бадали зигурайи зегьметнакан гъапнийи.

«Гъийин девриъ аграрный цирклиъра, промышленностдиъра цIийи технологйири асас йишв дибисна. Урхувал ккудубкIиган фунуб йишваъ ляхин апIуруш, гьеле аьгъдарзуз. Гьаддиз сабан урхуваликантIан фикир апIурадарза. Хъа, урхбаъ ужудар натижйир гъадагъбан бадали, жафа зигураза»,

– къайд гъапIнийи Темирланди.

«Узу дарсариз гизаф фикир тувраза. Гъи имтигьян ади, магьа ихь гюрюшдизра кьан гъапIунза. Урхуз рягьятди даршра, хъуркьувалар ади 4-пи курс ккудубкIураза. Дарсарихьан азад вахтна хулаъ кюмекар апIури шулза, спортдиинра машгъул вуза. Жвулли гъулан командайин дахилнаъди волейболра уйнамиш апIурза ва талитар айиган, гъулаз гъягъюри шулза»,

– гъапнийи ДГТУ-йин компьютерарин технологйирин факультетдин 4-пи курснаъ урхурайи Имран Мягьямедовди.

ДГПУ-йин ихтиярарин факультетдиъ урхурайи Жума Сефербеговайи чан мялимвалин пишейихьна айи аьхю аьшкьнакан ктибтнийи:

«Узу 5-пи курс ккудубкIураза. Мектебариъ практикайиъра гъахьунза. Аьгъюваларра бегьемди азуз. Ляхниз кьюб-шубуб йишв’ан теклифарра дапIназуз. Гьеле наан лихуруш, мясляаьт адабгънадарза. Вари предметар хъайи-хъайиси аьгъю апIуруш, азад вахтра гъубзрадар».

ДГТУ-йин нафтлин ва газдин факультетдин 4-пи курснаъ урхурайи Муслим Юсуфовдин чав гъадабгъурайи пишейихъ юкIв хъайиси дайи.

«Ич факультет ккудубкIиган, ляхин апIуз ярхла йишвариз душну ккунду. Ихь республикайиъ газдин ва нафтлин цирклиъ ляхниз лап читинди гъадагъуру. Узуз жара йишвариз ляхин апIуз гъягъюз хушди дарзуз, хъа кьисмат фициб шулуш, гьеле лигурхьа»,

– къайд гъапIнийи дугъу.

ДГТУ-йин магистратурайиъ урхувал давам апIурайи Тимур Гьябибуллаевди апIру гафназ-чIалназ фикир тувган, думу гьязурди айи пишекар вуйивал рябкъюйи.

«Узу жиларин кадастрин пишекар хьуз гьязур шулаза. Лазим вуйи аьгъюваларра бегьем азуз. Хъа ужур пишекриз ляхин гьаммишан бихъуру. Гьеле наан лихуруш, аьгъю дапIнадарза», 

- кIурайи Тимури.

Гьюрматлу студентар! Ичв машквар мубарак ибшри! КIваъ айи мурадар-метлебар кIулиз удучIврийичв. Имтигь-нар тувну, тятIиларин вахт кIваз хуш вуйиси адапIуз мумкинвал ибшричвуз.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top