ГлавнаяОбществоГазат сатIиди цIийи алапIурхьа!

Газат сатIиди цIийи алапIурхьа!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

123

Гьаму йигъари республикайин жямяаьтлугъдинна политикайин «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйин конференцйир гъахру залиъ газатдин коллективдинна дидихъди сигъ аьлакьйир уьрхюрайи, подписка апIуз кюмек туврайи ватанагьлийирин, «Табасарандин нурар» газатдиз кми-кмиди макьалйир дикIурайи ва думу саб нумракьан гъидидипди урхурайи юлдшарин арайиъ маракьлу ва мяналу гюрюш кIули гъубшну.

Гюрюш тешкил апIбан метлеб – газатдиз спонсорвалин кюмек туврайи, жанлуди газатдин тереф уьбхюрайи юлдшариз редакцияйин терефнаан чухсагъул мялум апIувал, дурарин газатдихьна, редакцияйин журналистарихьна вуйи теклифарихъ хъпехъувал, табасаран халкьдин, культурайин, чIалнан, яшайишдин цирклиан вуйи месэлйирин гьякьнаан чпин фикрар ачухъ апIуз гъитувал вуйи.

Газатдин кIулин редактор Гюлягьмад Маллялиевди, серенжем ачмиш апIури, 2018-пи йисан редакцияйин коллективди гъапIу ляхникан, хъуркьуваларикан, гележегдин планарикан ктибтнийи ва серенжемдиз дуфнайи хялариз гаф тувнийи. Хяларин арайиъ РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Сефер Аьлиев, Табасаран драмтеатрин директор Аьлимурад Аьлимурадов, Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи фонднан вице-президент Гьябибат Аьзизова, дилаварчи Айваз Рамазанов ва хайлин жарадар айи.

Табасаран халкьдин агьли касарин Советдин председатель Исамудин Рамазановди чан удучIвну улхбаъ къайд гъапIганси, гъийин девриъ табасаран вакилиз, учв дюн’яйин фунуб уьлкейиъ яшамиш шулашра, газатдихъди мани аьлакьйир уьрхюз, теклифар тувуз, гъидикIу макьалйир хътауз вари мумкинвалар а. Исамудин Рамазановдин фикриинди, Урусатдиъ яшамиш шулайи табасаран дилаварчи баяри, сатIи духьну, багъри культура артмиш апIбак, бабан чIал уьбхюрайи газатдиз спонсорвалин кюмек тувбак пай киврайиш, лапра ужуди хьибдийи.

«Узуз айи мялуматариинди, анжагъ саб Мягьячгъала шагьриъ табасаран халкьдин вакиларикан вуйи 98 аьлим – илимдин 22 доктор, илимдин 76 кандидат а. Вари 146 кас ву. Гьадрарикан «Табасарандин нурар» газатдихъди варитIан мани аьлакьа уьбхюрайидарикан сар ихь академик Мягьямед Гьясанов ву. Газатдихъди гьадму вари аьлимари аьлакьа уьбхюри, дидиз подписка апIури ккунду»,

– гъапнийи Исамудин Рамазановди. Дугъу редакцияйин коллективдиз, Урусатдиъ айи ихь дилаварчи ватандашарихъди аьлакьа уьбхбан, гьаммишан подписка апIурайи касарин гьякьнаан мялуматарин банк тешкил апIбан, редакцияйин бинайиинди табасаран чIалниинди бикIру журналистарин клуб тешкил апIбан ва жара теклифар дивну.

«Гъи, узуз айи мялуматариинди, вари дюн’яйиъ 180 агъзур табасаранар яшамиш шула, дурарикан 150 агъзур – Дагъустандиъ. Мягьячгъала шагьриъ – 19 агъзур, Каспийскдиъ – 8 агъзур, Дербентдиъ – 17 агъзур, Дагъустандин Огни шагьриъ – 23 агъзур кас а. Хъа ихь багъри газатдиз подписка дапIнайидар 1500 кастIан дар. Му лап цIибди ву. Гъи гъулариъ айи гьарсар мялимди чарасуз вуди жвуван газатдиз подписка дапIнади ккундийи. Ихь чIал аьгъю апIурайи жара миллетарин вакиларра гизаф а. Федералин статистикайин улупбариинди, табасаранлу дарди 3624 касди табасаран чIал аьгъю гъапIну. Ихь чIалниин жара гьюкуматарин аьлимарра лихура. Хъа ухьу ихь чIалнахьан, багъри газатдихьан, театрин актерарин яратмишарихьан гъирагъдиъ гъузрахьа. Дици дубхьну ккундар»,

– къайд гъапIнийи Исамудин Рамазановди.

Серенжемдиъ удучIвну гъулху Сефер Аьлиевди, Гьябибат Аьзизовайи, аьлим, ДГПУ-йин мялим Аьшуряли Аьдиловди, Аьлимурад Аьлимурадовди, Айваз Рама-зановди, Дагъустандин писателарин Союздин табасаран секцияйин кIулиъ айи Сувайнат Кюребеговайи, «Ппази» журналин редактор Феруза Ражабовайи, Дербент шагьриъ яшамиш шулайи газатдин аьхю дуст ФатIимат Мирзаевайи ва жарадари газатдин подписка жанлу апIбан гьякьнаан ихь районарин главйирихьна, дилаварчи касарихьна илтIикIуб, газатдин бинайиин литературайин объединение тешкил апIуб, газатдиъ бицIидариз вуйи маш, тербия-йин, агъсакъларин, дилаварчи касарин колонкйир арццуб, жигьилар, бицIидар маракьлу апIру макьалйир дикIуб, элект-рондин газатдиъ маракьлу мялуматарикан улихьмиди вуйи мялуматтIан тутрувуб, Урусатдиъ яшамиш шулайи ихь ватанагьлийирин хъуркьуваларихъди газат урхрудар артухъди таниш апIуб ва жара теклифар тувну.

Гьюрматлу ватанагьлийир!

Учу «Табасарандин нурар» газатдин подписка апIурайи гьарсар касдин теклифар гьисабназ гъадагъуз, ихь газат хъанара маракьлу апIру рякъяр агуз, цIийи рубрик-йир арццуз, конкурсар тешкил апIуз, учвуз кьабулди вуйи инсанарикан макьалйир дикIуз гьязурди вуча. Газат анжагъ редакцияйин коллективдинуб дар. Думу табасаран халкьдин милли газат ву. Ухьу думу уьбхюз ва артмиш апIуз буржлу вухьа. Гьаддиз ичв теклифаризра ккилигурача.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top