ГлавнаяОбществоДагъустандиъ ДАССР арайиз дуфну 100 йис тамам хьувал къайд гъапIну

Дагъустандиъ ДАССР арайиз дуфну 100 йис тамам хьувал къайд гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2021 01 25 142243ДАССР-ин 100 йис къайд апIбан дахилнаъди 20-пи январиъ М.Горькийин ччвурнахъ хъайи Урус драмайин театриъ республикайин юбилейиз бахш дапIнайи собрание кIули гъубшну. Думу собраниейиъ вахтназ вуди Дагъустандин Главайин вазифйир тамам апIурайи Сергей Меликов иштирак гъахьну. Гьюрматлу хяларин арайиъ РФ-дин Президентдин администрацияйин кIулиъ айирин заместитель Мягьямедсалам Мягьямедов, РФ-дин Государствойин Думайин республикайин терефнаан вуйи депутатар ва гьюкмин органарин жара вакилар айи.

 

 

Сарпирди дагъустанлуйир аьсрин юбилейихъди Мягьямедсалам Мягьямедовди тебрик гъапIнийи. Дугъу, дагъустандин халкьарихьна вуйи гьюрматнакан ва ккуниваликан кIури, Урусатдин Федерацияйин Президент Владимир Путиндин терефнаан тебрикнан гафар гъурхнийи. Мягьямедсалам Мягьямедовди къайд гъапIганси, дагъустанлуйир багъри юрднан машгьур тарихниинди дамагъ апIуз лайикь ву.

Сергей Меликовди чан удучIвну улхбаъ Урусатдин Федерацияйин Президент Владимир Путиндиз региондин адресназ ужудар гафар хътаъбаз чухсагъул мялум гъапIнийи. «Дугъриданра, Владимир Владимирович Дагъустандихьна, дагъустанлуйирихьна, ихь аьдатарихьна, Дагъустандиъ шулайи дигиш’валарихьна башкъа гьиссар ади янашмиш шула. Дугъу халкьдин яшайишдин ери за хьувалик, милли проектар уьмриз кечирмиш апIувалик, дюн’яйиъ уьлкейин хатIасузвал ва кьувват тямин апIбаз бахш дапIнайи гележегдин артмиш’валик аьхю умуд кивра», – гъапну республикайин кIулиъ айири.

Собраниейин иштиракчйирихьна илтIикIну, Сергей Меликовди уч духьнайидар ва вари дагъустанлуйир аьсрин юбилейихъди тебрик гъапIну. «Гьаму юбилей ухьу ярхи йисди къайд апIидихьа. Думу вахтнан арайиъ гьюрматлу ветеранариз, хялариз, Дагъустан ккуни касариз теклиф дапIну, швнуб- саб ражари гюрюшмиш хьувалик умуд кивраза», – аьлава гъапIну Сергей Меликовди.

* * *

2021-пи йисан 20-пи январиъ ДАССР арайиз гъафихъан мина 100 йис тамам хьувалин юбилей къайд апIури, Каспийск шагьриъра, Аьли Аьлиевдин ччвурнахъ хъайи спортдин ва жигьиларин дараматдиъ шадлугънан серенжем кIули гъубшну. Думу серенжемдиъ РФ-дин Президентдин СКФО-йиъ вари ихтиярар айи вакил Юрий Чайка, вахтназ вуди РД-йин Главайин вазифйир тамам апIурайи Сергей Меликов ва гьацдар жара гъуллугъчйир иштирак гъахьну.

Уч духьнайидариз, серенжемдин асас пайнан кьяляхъ, республикайин халкьдин артистари концерт улупну.

* * *

ДАССР-ин 100 йисандин юбилей къайд апIбан серенжемарин дахилнаъди РД-йин жигьиларин министерствойи «милли палтар алди йивнайи шиклар» флешмоб кIули гъубхну. Думу акцияйиъ Табасаран районра иштирак гъабхьну. Жигьиларин гизаф ляхнар тамам апIру центрин гъуллугъчйири, табасаранарин милли палтар алахьну, шиклар гъивну. Дурари ккебгъу флешмоб райондин администрацияйин культурайин, спортдин, туризмдин ва жигьиларин политикайин гъуллугъчйири давам гъапIну. Тялукь серенжемар Хив райондин муниципалин идарйириъ, мектебариъ, культурайин ужагъариъ кIули гъухну. (Дурарикан газатдин 2-пи ва 3-пи машариъ урхуз шулучвхьан).

* * *

Дагъустандин мектебариъ «ДАССР арайиз гъювал» тотальный диктантар гъухну. Акция республикайин вари мектебариъ ва ссузариъ кIули гъубшнийи. Думу диктантдин иштиракчйирин кьадар 500 агъзурилан зиина удубчIвну.

* * *

Мягьячгъалайиъ «Урусат – Йиз тарих» тарихи паркдиъ выставка ачмиш дапIна. Душваъ кюгьне документар улупна, тамашичйир маракьлу гьядисйирихъди таниш апIура, Дагъустандин художникарин ватандихьна вуйи гьиссар ачухъ апIурайи, чпин хил’индии дизигнайи шиклар а. Выставка гьам аьхюдариз, гьамсана бицIидариз мяналуб ву.

* * *

Дагъустандин шагьрариъ ДАССР-ин юбилейиз бахш дапIнайи автопробег кIули гъубшну. Машинарин дестйир, Дагъустандин кафари ва кьибла терефариан хъюгъну, кьюб маршрутдиинди ДАССР-рин сабпи меркез Темир-Хан-Шурайиз (Буйнакскдиз) гъафну. Акцияйин метлеб – жигьиларин ватанпервервалин гьиссар мюгькам апIувал, багъри Дагъустандин рюгьнан ва артмиш’валин кьиматлуваларихьна жямяаьтлугъдин фикир жалб апIувал ву.

* * *

ДАССР-ин 100 йисандин юбилейиз бахш вуди почтайиъди хътапIру хусуси метлеб айи конверт гьязур дапIну, ишлетмиш'вализ тувну. Конвертарин кьадар 250 агъзур ву. Гъийин йигълан башламиш дапIну, конвертар уьлкейин вари регионариз хътауз шулу. Мяналу гьядисайиз бахш вуйи юбилейин логотип кайи штемпель гьязур гъапIну. Сабпи ражари конвертариин думу штемпель Сергей Меликовди ва Федералин почтайин РД-йиъ айи почтайин аьлакьайин управлениейин директор Махач Мягьямедовди дивну.

Комментарии:

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top