Багъир Ражабовдин 85 йис

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.50 (1 Голос)

IMG 7768

Гьаму йигъари Хив райондин культурайинна эрг’вал йивбан Центриъ табасаран халкьдин машгьур писатель, публицист, юстицияйин полковник Багъир Ражабовдин 85 йис тамам хьпаз тялукь шадлугъар къайд гъапIну.

Мяракайин иштиракчйир ва дуфнайи хялар къаршуламиш апIури, Хив райондин главайин заместитель Ярмет Ярметовди юбилейин эйсийиз яратмиш апIбан рякъюъ гележегдиъра мюгькам сагъ'вал ккун гъапIну.

Багъир Ражабовдин уьмрин ва яратмишарин рякъкан шадлугънан мяракайиз уч духьнайидариз Урусатдин ва Дагъустандин илмарин лайикьлу гъуллугъчи, профессор Мягьямед Гьясановди маракьлу сюгьбат гъапIну. 

– Багъир Ражабов саки бицIи вахтналан мина зегьметниин юкIв алир вуйи. БицIидимиди адашдихъра мягьрум духьну, дугъаз уьмриъ хайлин читинвалар алахьну. Асас вуди гьадму вахтари жигьилин гъиллигъра лигим гъабхьну. Шаири сифтейин ва асас аьгъювалар Дербент шагьрин Сталиндин ччвурнахъ хъайи интернат-мектебдиъ гъадагъну. Багъир Ражабовдин шаирвалин рякъ ккабалгбаъ асас роль дугъан багахьлу, табасаран литературайин биначи, машгьур шаир, писатель ва драматург Манаф Шамхаловди уйнамиш гъапIну.

Шаирин сифтейин яратмишар райондин милли газатдиъ чап гъапIну. Кьяляхъна дугъан яратмишар литературайин альманахариъ ва уьмуми сборникариъ чапдиан удучIвну. Улупнайи вахтназ Багъир Ражабов шиърарин ва прозайин 9 китабдин автор ву. Дугъан кьалмиккан варжариинди публицистикайин макьалйир ва жюрбежюр очеркар ккудучIвна. Гъи, 85 йис къайд апIури, юбиляр ихь халкьдин литература артмиш апIбан рякъ давам апIуз гьязур вуйивалиин инанмиш вуза,

– гъапну М. Гьясановди.

Гьюрматлу Багъир Ражабов юбилейихъди тебрик апIури, дугъан терефназ РД-йин халкьдин шаир, РД-йин писателарин Союздин председатель Мягьямед Аьгьмедовди, Халкьдин Собраниейин депутат Нариман Асваровди, профессор Загьир Загьировди, халкьдин шаир, Урусатдин писателарин Союздин член Шагьвелед Шагьмардановди, РД-йин писателарин Союздин табасаран секцияйин кIулиъ айи Сувайнат Кюребеговайи, табасаран халкьдин шаирар Гюльбике Уьмаровайи, Шюшеханум Керимовайи, Аьбдулмажид Къурбановди ва гьацдар жарадари хайлин мани гафар гъапну.

Багъир Ражабовди табасаран ва вари Дагъустан литературайин артмиш’валик лайикьлу пай кивбаз лигну, думу Чеховдин ччвурнахъ хъайи гъизилин медалиинди лишанлу гъапIну. Дидланра савайи, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Нариман Асваровди гъапиганси, шаири вари чан уьмриъ комсомолин деврин лигбар уьрхбаз лигну, думу ВЛКСМ-дин 100 йис тамам хьпаз тялукь медалииндира лишанлу гъапIну.

Шадлугънан мяракайиин райондин мектебариъ урхурайидари Багъир Ражабовдин яратмишариан саб жерге шиърарра гъурхну.

Комментарии: